image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

3 ท่ากายบริหารง่ายๆ ลดปวดไหล่ หลังฉีดวัคซีน “โควิด-19”

อาการที่พบมากช่วงนี้ที่คลินิกเฉพาะทางกระดูกและข้อ นั่นก็คืออาการปวดไหล่บริเวณที่ฉีดวัคซีนนั่นเอง นอกจากจะพบได้บ่อยแล้ว บอกเลยว่าเป็นอาการที่รบกวนจิตใจและกิจวัตรประจำวันมากโดยอาการนี้มักจะคงอยู่ประมาณหนึ่งถึงสามวัน สาเหตุที่ผู้ป่วยมีอาการปวดเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่ตอบสนองต่อวัคซีนและเกิดจากการอักเสบด้วย นพ.เกรียงศักดิ์ เล็กเครือสุวรรณ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล (WMC) ระบุว่า อาการปวดจะมาร่วมกับอาการบวม, แดง บริเวณที่ฉีดวัคซีน ซึ่งมักจะเป็นบริเวณกล้ามเนื้อหัวไหล่ส่วนกลาง เราสามารถที่จะขยับข้อไหล่ เพื่อปั๊มวัคซีนเข้าไปในร่างกาย, ลดการสะสมของวัคซีนบริเวณกล้ามเนื้อข้อไหล่ ซึ่งจะทำให้การอักเสบ ปวด บวม แดง บริเวณกล้ามเนื้อไหล่นั้นลดลงได้

จากงานวิจัยพบว่า ท่าบริหารที่ได้ผลในการลดปวดบริเวณกล้ามเนื้อไหล่มีดังต่อไปนี้ ยืนตรงแนบแขนข้างลำตัวแล้วกางแขนออกด้านข้างง่ายๆ จนถึงมุมประมาณ 90 องศา ขยับขึ้นลงซ้ำๆ กัน 20 ครั้ง ต่อจากท่าที่ 1 หลังจากกางแขน ให้ยกแขนมาทางด้านหน้าลำตัว หลังจากนั้นกางแขนกลับไปด้านข้างอีกครั้ง ทำสลับกันเป็นปริมาณ 20 ครั้งครับ สุดท้ายให้แนบแขนลงข้างลำตัวอีกครั้ง แล้วงอข้อศอกเป็นมุม 90 องศาหลังจากนั้นหมุนแขนไปทางด้านข้างแล้วหมุนกลับมาทางด้านหน้าลำตัว ทำซ้ำๆเป็นปริมาณ 20 ครั้งเช่นกันครับ หลักการคือ เราควรจะทำหลังจากการฉีดวัคซีนในวันแรกโดยทำแต่ละท่าทุกๆ 1-2 ชั่วโมง เพื่อให้กล้ามเนื้อปั๊มวัคซีนจากไหล่เข้าไปในร่างกาย ซึ่งจะสามารถลดการปวด, บวม, แดงบริเวณกล้ามเนื้อข้อไหล่ และลดความรำคาญลงได้ครับ ทั้งนี้หากว่ามีอาการปวดหรืออักเสบมากผิดปกติ ควรรีบมาปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจดูอาการ และรักการรักษาต่อไป