image
Nichel Jhon 20 October 2021 Comments (09)

เทศบาลตำบลบางปลา เร่งเปิดศูนย์พักคอยสมุทรสาคร

วันที่ 23 สิงหาคม 2564 นายวรกฤช นิ่งน้อย ปลัดเทศบาลตำบลบางปลา นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เร่งทำความสะอาดอาคารอเนกประสงค์ พร้อม จัดเรียงเตียงสนาม เพิ่มอีก200 เตียงพร้อมอุปกรณ์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัส Covid-19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และรุนแรงมากขึ้นทุกวัน ดังนั้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ภายในเขตพื้นเทศบาลตำบลบางปลา และตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร