image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

วัคซีนโมเดอร์นา เปิดจองแล้ว ที่ รพ.ธนบุรี ฉีดต้นปี 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 รพ.ธนบุรี ได้แจ้งเปิดลงทะเบียนแสดงความสนใจวัคซีนโควิด ชนิดทางเลือก คือ วัคซีนโมเดอร์นา ไตรมาส 1 ปี 2565 ผ่านเฟซบุ๊ก Thonburi Healthcare Group ให้กับประชาชนที่สนใจวัคซีน mRNA โดยคาดว่าทางโรงพยาบาลจะได้รับวัคซีนและเริ่มให้บริการฉีดให้ได้ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มีนาคม 2565

ราคาวัคซีนโมเดอร์นา เท่าไร ราคาวัคซีน 1,650 บาท ต่อเข็ม รวมค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าประกันการแพ้วัคซีน แต่ไม่รวมค่าแพทย์ในกรณีที่ต้องได้รับการตรวจประเมิน และอนุญาตจากแพทย์ก่อนการรับบริการ โดยอัตราค่าแพทย์จะขึ้นอยู่กับอัตราของแต่ละโรงพยาบาล วิธีลงทะเบียน จองวัคซีนโมเดอร์นา เปิดลงทะเบียนผ่าน Line @THGinfo ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 18.00 น.