image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

เปิดแผน แจกชุดตรวจ ATK ให้ใช้ฟรี ๆ 2 ชุด 5 วัน

ความคืบหน้ากรณี บอร์ด สปสช. มีการอนุมัติให้จัดซื้อชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kid) จำนวน 8.5 ล้านชุด ซึ่งมีการคาดการณ์ว่า จะนำเข้ามาและแจกจ่ายให้ประชาชนได้ประมาณเดือนกันยายน 2564 นั้น เกี่ยวกับเรื่องนี้ (1 กันยายน 2564) รายการข่าวเช้าช่องวัน รายงานแผนการกระจายชุดตรวจโควิด 19 อย่าง ATK หรือ Antigen Test Kid ว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. ได้มีการกำหนดให้บริษัทที่ชนะการประมูลจะต้องส่งมอบชุดตรวจ ATK ภายใน 14 วัน หลังลงนาม ให้แก่หน่วยบริการทั้ง 1,000 หน่วย ที่ สปสช. กำหนด

กลุ่มแรกที่จะได้รับชุดตรวจ ATK ? ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง และสีแดงเข้ม โดยจะเริ่มกระจายให้กลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัดก่อน โดยเน้นเริ่มที่กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง พิการ ผุ้ป่วย 7 กลุ่มโรค ผู้ที่คาดว่าจะติดเชื้อ คนที่อยู่กับผู้ป่วยติดเชื้่อ เฉพาะในชุมชนของ กทม. กว่า 2,000 ชุมชน ชุมชนละ 1,008 ชุด ซึ่งคนที่เข้าเกณฑ์นั้น จะได้รับชุดตรวจคนละ 2 ชุด ห่างกัน 5 วัน รับชุดตรวจ ATK ที่ไหน ? ในกรณีที่เป็นชุมชนใน กทม. จะกระจายผ่านศูนย์บริการสาธารณสุข โดยการดูแลของสำนักอนามัย กทม. ทีมแพทย์อาสาวินิจฉัย อาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชน ในกรณีพื้นที่ทั่วไป จะกระจายผ่านหน่วยบริการในพื้นที่ ร้านขายยา คลินิกเวชกรรม คลินิกพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ