image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

เตือน “เจลแอลกอฮอล์” รีบใช้ภายใน 28 วันหลังเปิดใช้ครั้งแรก เสี่ยงหมดอายุ

หลังจากเปิดฝาใช้เจลแอลกอฮอล์แบบฝาเปิดแล้ว ควรรีบใช้ให้หมดภายใน 28 วัน เพราะแอลกอฮอล์อาจเสื่อมสภาพได้

เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นไอเท็มที่ขาดไม่ได้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพราะเราจำเป็นต้องพกติดตัวใส่กระเป๋าเอาไว้ เพื่อล้างมือทันทีหลังจากที่สัมผัสกับสิ่งของสาธารณะต่างๆ นอกบ้าน หรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนรับประทานอาหาร แต่รู้หรือไม่ว่า เจลแอลกอฮอล์ในหลอด หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆ แบบฝาเปิดที่เราใช้กันอยู่ มีวันหมดอายุหลังจากเปิดใช้งานครั้งแรกด้วย โดยเจลแอลกอฮอล์ที่มีบรรจุภัณฑ์แบบเปิดฝาใช้งาน เมื่อเปิดใช้แล้ว จะมีอายุการใช้งานประมาณ 28 วัน เพราะความเข้มข้นจะต่ำลงจนไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้อีกต่อไป