image
Nichel Jhon 09 September 2021 Comments (09)

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก สัญลักษณ์แห่งความรัก และศรัทธาของชาวไต้หวัน

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนซงซาน เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน เป็นสถานที่ที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองไทเป สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1976 เพื่อเป็นการรำลึก และเทิดทูนอดีตประธานาธิบดีเจียง ไคเชกผู้นำประเทศซึ่งเป็นที่รัก และศรัทธาของชาวไต้หวัน ที่นำพาประเทศของพวกเขามาถึงทุกวันนี้ ตัวอนุสรณ์สถานเป็นอาคารสีขาวทั้ง 4 ด้าน มีหลังคาทรง 8 เหลี่ยมสีน้ำเงิน ในสถาปัตยกรรมแบบจีน มีขั้นบันไดขึ้นไปด้านบนทั้งหมด 89 ขั้น เท่ากับอายุ 89 ปีของประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใช้เวลาสร้างรวม 3 ปี

อนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang Kai Shek Memorial Hall) ตั้งอยู่ตรงกลางจัตุรัสเสรีภาพ มีสวนที่ตกแต่ง และออกแบบให้มีกลิ่นอายสไตล์แดนมังกร พร้อมประดิษฐานรูปปั้นทองสำริดของประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค ใส่เสื้อจีนแบบโบราณ อยู่ในอิริยาบถนั่ง และมีใบหน้ายิ้มแย้ม ด้านหน้าทางเข้าอนุสรณ์สถานเจียง ไคเชก (Chiang Kai Shek Memorial Hall) มีซุ้มประตูที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ด้วยความสูงถึง 30 เมตร กว้าง 80 เมตร และนอกจากตัวอาคารกับสวนด้านนอกที่สวยงามแล้ว ด้านล่างของอนุสรณ์สถาน ยังเป็นห้องสมุด และพิพิธภัณฑ์ที่แสดงเกี่ยวกับประวัติ และชีวิตการทำงานของประธานาธิบดีเจียง ไคเช็ค อีกด้วย